İhracat

İhracat

Güler Boru, Almanya, Polonya, Slovenya, İtalya, Romanya, Kolombiya, Avusturya, Bulgaristan, Mısır, Suriye, İran, Sudan ve Rusya gibi dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapmaktadır.

Güler Boru